Utsläppt

arbeteSå har jag börjat mitt säsongsstyrda, hederliga knegararbete igen; poetajäveln är utsläppt på grönbete bland gravstenarna. Härligt! Dystert? Att jobba med döden, eller snarare, de döda? En del tror ju det. Att det skulle vara otäckt eller dystert på något sätt. Men på kyrkogården finns bara sten och jord och träd. Döden är inte där, den är på alla andra ställen än just på kyrkogården.