En rikedom av ord

En rikedom av ord | Jag var på väg att skriva att denna bok är resultatet av en skrivarkurs som hölls på biblioteket i Hörby under hösten 2011 och våren 2012. Men resultatet är inte endast den här boken, den är bara en liten del, den del som utgör offentliggörandet av några av de texter som kommit till under de tio träffar vi har haft. Resten är en pågående process. Något som deltagarna, och jag själv, kommer att bära med oss i vårt fortsatta skrivande.

Tio unga kvinnor mellan 14 och 19, alla från Hörby, deltog i kursen. Någon kunde inte fullfölja på grund av tidsbrist, ytterligare några hann inte färdigställa sina texter innan den här bokens deadline. Men de som inte är representerade här, fortsätter förhoppningsvis också att skriva. Jag tror att vi kommer att höra mer av flera av dessa unga talanger i framtiden!

Mitt främsta mål med kursen, var att få deltagarna att känna att hur fantastiskt roligt det kan vara, att skriva och läsa. Att inte tänka så väldigt mycket på resultatet, utan att framför allt ha roligt och lära sig så mycket som möjligt under resans gång.

Framför allt – att upptäcka vilken rikedom av ord vi alla har tillgång till.

Boken lanserades i samband med Kulturkalaset i Hörby den 22:a maj, och den finns nu att köpa på Hörby bibliotek för den blygsamma summan av 40 kronor.