Inlåst

Ximena Narea har översatt en av dikterna i ”Malmö är en dröm” till spanska, och dessutom illustrerat den som en del i sitt pågående projekt ”Lock/Unlock”.

Gå till Lock/Unlock