På väg… Elektrisk matlagning

Uppföljaren till ”Natten är svart” är färdigställd, och med lite tur kommer den ut inom en inte alltför avlägsen framtid… Så här skrev en recensent på Norra Skåne om ”smakproven” från boken han läste:
”– när dikterna ur den kommande samlingen Elektrisk matlagning börjar tänds mitt hopp
och en blossande förväntan inför denna. Här är nämligen dikterna stramare, mer tuktade och öppnar för något annat än den realistiska yta som beskrivs, dessa brottsstycken från vardagen viskar om att den rent av är fantastisk i all sin, stundom förbannade, vardaglighet”.