Ord i rörelse: Lundberg recenserar

Foto: Maria Lindberg

Kristian Lundberg har recenserat tre av King Inks böcker i Helsingborgs Dagblad:

”Bokförlaget King Ink har på mycket kort tid etablerat sig som ett av de viktigaste oberoende förlagen. Nu utger förlaget i rask följd tre mycket särpräglade diktsamlingar, som har det gemensamt att de på olika sätt undersöker språket och författarens möjlighet att vidga sina språkliga ramar. Världen är inte bara ett ord. Ordet är framför allt en rörelse.

Kristian Carlsson, Freke Räihä och Tomas Klas Ekström närmar sig alla en slags språklig ready made där man låter ting, personer och platser laddas upp med en ny betydelse beroende på det nya sammanhanget.”

”Ekström skriver en bildrik, pregnant lyrik som allt som oftast öppnar dörrarna ut mot det tätnande mörkret. Det är också det som gör hans citatteknik så raffinerat hjälplös: ”Katatoniska, mekaniska fel./Infektion efter inflammation./Du sover. Jag saknar dig./Visar bilder./Avflödeshinder. Inkontinens./Teven står på./Nattpersonalen. Spelkorten.” Jag föreställer mig att det är en ögonblicksbild av sjukdom och kommande död. Ett slags destillat om man så vill. Vid ordet ”spelkorten” finns då en referens, som lyder så här: ”Vård af spelkort: man doppar en linnelapp i fotogen och gnider korten härmed, torkar den sedan väl och polerar den med talk, eller man gör en deg af bränd magnesia och bensin och gnider korten härmed.”

Världen framträder just så absurd och gåtfull som den är. Ekström är en känslig och intuitiv poet som inte drar sig för att rasera sin egen poetik för att kunna vara i dikten – precis där han skall vara.”

Läs hela artikeln här!