”Sorgset och spännande”?

Så har era favoritförläggare på 668 varit med och synts på bild och intervjuats – igen! Den här gången var det Fria Tidningen som åkte ut till Jonas i Hönsinge och artikeln kan kikas på här:
Fria Tidningen